Katherine媽媽的好生活

好生活特刊, 首頁 2011年1月24日 11:00am

 • 空閒的時間
  可以和朋友談天一番
  可以和家人共聚天倫

  工作的時候
  學生可以有所進步
  家長的明白和配合

  湊仔的時侯
  宇正b唔扭計 唔尖叫
  唔打人 唔好除我副眼鏡
  唔咬人 .......(應該係話唔好咁暴力)

  平平穩穩的過每一天
  就是我的好生活

  好生活與否?
  在乎自己怎樣看法
  凡事知足一點
  放寬心情
  每天都是好生活

  即睇原文: Katherine媽媽的好生活