3D 射擊遊戲精選!

好生活特刊, 生活點子, 產品情報, 精彩影片, 首頁 2011年9月20日 11:00am

 • 如果你自問係hardcore game迷!反應又勁快的話,咁就要睇下我地嘅射擊遊戲!今次介紹兩款晤同風格嘅動作射擊遊戲,都係超級耐玩架~N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance 同Modern Combat 2: Black Pegasus。用LG Optimus 3D 玩!逼真到你好似去咗戰場一樣,小心子彈無情啊!  Nova 係一款實境感十足嘅動作射擊遊戲,遊戲畫面充滿未來感,劇情緊湊富含張力,配合 LG Optimus 3D 嘅裸視 3D 效果,令到玩家能夠得到實境射擊遊戲嘅快感!玩家喺遊戲中扮演一名宇宙戰隊隊長,隨著劇情前進,四處對抗恐怖嘅宇宙生物同邪惡嘅敵對勢力;遊戲中除左動作射擊基本元素外,有啲關卡還會要求玩家完成各種小遊戲來過關,喺緊張嘅遊戲氣氛裡面增添咗額外嘅趣味!

  遊戲由10個遊戲關卡同5個不同嘅場景組成。玩家喺遊戲中可以使用狙擊槍、等離子槍、火箭發射器同手榴彈等6種唔同嘅武器裝備。
  遊戲包含單人模式同多人模式,仲支援WiFi進行在線或聯機遊戲。  到Gameloft 最受歡迎嘅射擊系列《Modern Combat》. 《Modern Combat 2: Black Pegasus》係一款第一身射擊遊戲,以現代反恐戰爭為故事背景 。
  《Modern Combat 2》貴為系列嘅第二集 , 畫面明顯經過大幅強化 , 人物同槍械武器都比第一集更加細緻 ,場景更廣闊!

  玩家係一個美國軍隊成員 , 接受上級嘅指令到世界各地進行反恐任務 , 全遊戲有12個場景 , 15種武器 , 令你有足夠嘅遊戲享受 . 而且仲可以進行 10人 連線對戰 , 可以同朋友一同反恐或者互相廝殺 . 遊戲設有 Battle、Team Battle、Defuse the Bomb 及 Capture the Flag 四個模式 !包你唔會玩到悶,再配合LG Optimus 3D 嘅裸視 3D 效果,令你好似喺現場一樣!